Mumbai Indian has purchased Ishan Kishan at 15.25 CR

Mumbai Indian purchased Tim David at 8.25 CR

Mumbai Indian has purchased Tilak Varma at 1.7 CR

Hardik Pandiya at 15 CR

Rohit Sharma at 16 CR

Surya Kumar Yadav at 8 CR

Jaspit Bumrah at 12 CR

NUWAN THUSHAR A Sri Lanka blower at 4.5CR